لوگوی عجیب نخستین جشنواره بین المللی بازی رایانه ای

تصویر مجسمه آزادی (Statue of Liberty) که تداعی گر نماد بز شاخدار است (البته خیلی جالبه که آتش این مجسمه رو به ایران و خاور میانه است که شاید به این معنی باشه که، دوباره اسکندری خواهد آمد و ایران را به اتش میکشد!)

مجسمه جرج واشنگتن (ماسون اعظم ) که کاملا به شکل همین نماد ساخته شده :

آدمک معروف فست فودهای مکدونالد با طراحی ماسونی بز شاخدار :

و اما حالا بادرک بیشتری به ماهیتطراحی لوگوی عجیب نخستین جشنواره بین المللی بازی رایانه ای، با  معیار بانماد بز شاخدار فراماسون و حالت دستاش پی می بریم :
/ 0 نظر / 16 بازدید