قوانین کابالا

صرفنظر از مباحثی که مربوط به شکل تلمود می‏شود و اتفاقا اطلاع از آن هم ضروری است،در این مقال می‏خواهیم به محتوای تلمود به عنوان منبعی که عامل بسیاری از کینه‏توزی‏ها ونفرت‏ها شده،نظری هر چند مختصر بیافکنیم تا شاید ریشه مهم و اساسی یهود ستیزی در بعداعتقادی آن را دریابیم.

در سال 1888 میلادی مطبوعات(مجله)مینروه‏(2)روایت جالبی را از یک مطلب‏مربوط به نتایج حاصل از فعالیت‏های یک کمیته تحقیق که در سال 1240 میلادی‏به دستور سن لویی پادشاه فرانسه تشکیل شده بود چاپ کرد که هرگز مورد ابطال‏قرار نگرفت.پادشاه وقت فرانسه خواسته بود بداند که چرا یهودیان تا آن حد درفرانسه منفور هستند؟بدین منظور وی یک دادگاه سلطنتی به ریاست شخص‏خویش افتتاح کرد.کتاب تلمود،توسط یک نفر یهودی مسیحی شده که زبان عبری‏را خوب سخن می‏گفت،در معرض قضاوت دادگاه قرار گرفت.برای روشن شدن‏اصالت و اعتبار متون دینی تلمود،دادگاه از جچیل،خاخام پاریس به همراه دوخاخام دیگر به نامهای یهودا سموئیل،و ژاکوب که دومی از خطبای مشهور فرانسه واسپانیا بود،دعوت به عمل آورد تا در جلسات شرکت کنند.پادشاه منصف فرانسه‏سعی کرد تا بیشتری تمهیدات را تدارک ببیند که خاخام‏های نام برده بتوانند به‏راحتی از تلمود دفاع کنند و اصالت و اعتبار متون تلمودی را در محضر جلسه اثبات‏نمایند.علی رغم همه اینها،دادگاه اجبارا به این نتیجه رسید که قوانین تلمودی‏مخالف و بلکه منافی و ناسازگار با هر گونه نظم اجتماعی است،و این مطلب منحصربه جوامع مسیحی نبود،بلکه در مورد هر اجتماع غیر یهودی مصداق داشت.در اثرهمین تحقیقات بود که آن دادگاه بدین نتیجه رسید که تلمود نه تنها مکررا مریم‏مقدس را مورد اهانت قرار می‏داد،بلکه حتی شک به وجود می‏آورد که حضرت‏عیسی علیه السلام از یک مادر باکره به دنیا آمده است و جسارت را تا جایی پیش می‏برد که‏می‏گفت عیسی علیه السلام فرزند سربازی به نام پاندارا و زنی بدکاره بود.مسیحیان وقتی‏شنیدند که خاخام‏های دعوت شده رأی بر صحت این سخنان ترجمه شده از روی‏ تلمود می‏دهند شگفت زده شدند.سن لویی،پادشاه فرانسه،در اثر رأی نهایی این‏دادگاه تحقیق و تفحص،فرمان داد که کتاب تلمود را به کلی بسوزانند.(3)

 با شنیدن این روایت یقینا،کنجکاوی برای اطلاع از محتوای تلمود بیشتر خواهد شد و این که‏ چطور ممکن است از متون دینی یک قوم همچون یهودیت،نفرت برون تراود و اقوام و امم دیگر را از خود براند.مسلما در ابتدا باید بدانیم که دیدگاه یهودیان در خصوص اقوام و ملل دیگر چیست و چطور شده است که غیر یهودیان نسبت به یهودیان دارای این تنفر شدید هستند.

 جنتیل‏(4)یا گوئیم‏(5)واژگانی هستند که می‏توان معنای غیر یهودی و یا بیگانه را بدان اطلاق‏ نمود و این واژه از لغات محوری در ایجاد این تنفر است.یهودیان در فرهنگ و عقیده منحرف از شریعت حضرت موسی علیه السلام،بجای اینکه خود را معتقد به دین موسوی بدانند،خود را از نژاد و خون یهودی می‏دانند.مقدم بودن نژاد بر دین و مذهب در این قوم باعث شده است که آنان‏ هیچ کس را به دین خود دعوت نکنند،و کسی را یهودی بدانند که مادری یهودی داشته باشد.از همین رو«در موارد متعددی واژه‏های کلی از قبیل«همانند تو»،«بیگانه»،یا حتی«انسان»به‏معنایی انحصار طلبانه و قوم گرایانه گرفته شده‏اند.»(6)

 در این دایره هر کسی که دارای نژادی غیر یهودی باشد به وی جنتیل یا گوئیم گفته می‏شود و همین واژه کافی است تا کوهی از تبعیضات نژادی ناروا،در لفافه‏ای از احکام مذهبی علیه‏ غیر یهودیان به عنوان حیوانات انسان نما بار شود.که در این فرصت کوتاه فهرست‏وار بدان نظری‏ مجمل خواهیم داشت.

 1-اسرائیل شاهاک می‏گوید:

مقامات هلاخایی بر سر این ملاحظه که واژه«بیگانگان»(GENTILS)در این دیدگاه به‏ همگی غیر یهودیان اشاره دارد به توافق رسیده‏اند.(7)

 2-به نوشته کتاب هاتانیا،کتاب مقدس جنبش هابادی از شاخه‏های قوی هاسیدیسم،غیر یهودیان مخلوقات شیطان هستند که مطلقا هیچ چیز نیکویی نزد آنان یافت نمی‏شود.تفاوت‏ کیفی میان یهودیان و غیر یهودیان از مرحله جنینی وجود دارد.(8)

 3-بنابر حکم تلمود نجات یک غیر یهودی افتاده در چاه جایز نمی‏باشد.و اما نیز او را در چاه‏ بیشتر فرو بردن نیز نباید.(9)

 4-در جنگ زمانی که لشکریان ما به یک یورش نهایی دست می‏زنند.«هلاخا به آنها اجازه و فرمان می‏دهد که حتی از غیر نظامیان خوب کشتار کنند،یعنی غیر نظامیانی که خود را چنین‏جلوه می‏دهند»(10)

 5-«یک یهودی تعبدگرا از همان اوان جوانی در چهارچوب مطالعات مقدس خویش‏می‏آموزد که بیگانگان با سگان قابل مقایسه هستند،که از آنها به نیکی یاد کردن گناه است.»(11)

 6-«نکته پذیرفته شده این است که در فریب بیگانگان به جای مداوای آنان هیچ چیز قابل‏ سرزنش نیست،اگر این کار خصومتی را بر نمی‏انگیزد»(12)

 7-دکتر مجاز نیست که یک روز سبت‏(13)[برای نجات یک بیگانه‏]با درشکه جابجا شود.مگر اینکه آوردن عذر و بهانه غیر ممکن گردد.»(14)

 
8-«حتی در برابر دستمزد نباید به یک زن غیر یهودی که روز سبت در حال زایمان است یاری‏ رساند.از خصومت نیز نباید بیمی به دل راه داد.حتی زمانی که با چنین کمکی بی‏حرمتی به‏ سبت در کار نباشد.»(15)

 9-«اگر دیده شود که یک کشتی که یهودیانی را حمل می‏کند،در خطر است،وظیفه هر کسی‏ است که سبت را بخاطر نجات او نقض نماید.با این وجود بنابر تفسیری از خاخام عاکیوا ایگر (متوفی به سال 1873)،این قاعده فقط زمانی اعتبار دارد که بدانند که یهودیان در عرشه کشتی‏ هستند.اما اگر از هویت مسافران چیزی دانسته نباشد،[سبت‏]نباید نقض گردد.زیرا که بیشتر

آدمهای دنیا از زمره بیگانگان و غیر یهودیان هستند.بدین ترتیب از آنجا که احتمال بسیار کمی‏ وجود دارد که کسی از مسافران یهودی باشد،باید گذاشت که غرق شوند.»(16)

 10-یک طبیب یهودی نباید یک بیمار غیر یهودی را مداوا نماید.ابن میمون که خود یک‏ طبیب مشهور بود،در این زمینه بسیار صراحت دارد و می‏گوید:«پس بدانید و آگاه باشید که‏ مداوای یک بیگانه حتی در برابر دستمزد ممنوع است.[...]با این وجود اگر از او هراس دارید یا این که از خصومت او می‏ترسید او را در برابر دستمزد مداوا کنید.(17)اما ممنوع است که این کاربی‏اجرت انجام گیرد»(18)

 11-یک یهودی نباید از شرابی بنوشد که یک بیگانه-سهمی-هر چه باشد-در ساختن آن‏داشته است.از آن مهمتر،شراب در یک بطری باز،حتی اگر کاملا توسط یهودیان ساخته شده‏ باشد،به محض آن که بیگانه‏ای بطری را لمس کند یا دستش را از فراز سر آن بگذراند به یکی ازمحرمات بدل می‏گردد.»(19)

 12-«همچنین مجموعه‏ای از قواعد وجود دارند که ستایش بیگانگان‏(20)و اعمالشان را به هرنحو ممنوع می‏سازند.»(21)

 13-«یهودی مومن که از برابر گورستانی می‏گذرد،باید ورد لعنت بر زبان آورد اگر مردگان‏ بیگانه‏اند.و ورد رحمت اگر گورستان یهودیان در میان است»(22)

14-«تلموذ بر یهودیی که از نزدیک مسکنی که غیر یهودیان در آن سکونت دارند می‏گذرد مقرر می‏دارد که از خداوند ویرانی آن خانه را طلب نماید و اگر این خانه ویران است،خداوند را به‏ خاطر انتقامجوییش شکرگزاری کند.»(23)

 15-«تلموذ و تمامی مقامات خاخامی قدیمی نه تنها صاحب شی‏ء گمشده یک بیگانه را مجاز می‏شمارند،بلکه قاطعانه باز گرداندن آن را ممنوع می‏نمایند»(24).

16-«بنابر دانشنامه تلموذی آن کس که با زن یک بیگانه روابط جسمانی دارد،مستوجب‏ مجازات مرگ نیست.»(25)

17-«نمی‏توان روابط جنسی میان یک مرد یهودی و یک زن غیر یهودی را زنا توصیف کرد.بنا بر تلموذ،چنین روابطی از گناه حیوانیت ناشی می‏گردند.(به همین دلیل،در کل فرض می‏شودکه بیگانگان پدرشان معلوم نیست»(26)

 18-«بیگانگان که(طبق هلاخا)دروغگویان مادرزاد هستند،گواهی‏شان در برابر یک دادگاه‏ خاخامی هیچ ارزشی ندارد.در این زمینه موقعیت آنان همانند زنان،بردگان و صغیران یهودی‏ است؛در عمل حتی بدتر است.»(27)

 19-«تلموذ هر نوع هبه‏ای را به یک بیگانه اکیدا ممنوع می‏نماید.»(28)

 20-«شولهان عاروخ به صراحت بسیار می‏گوید.دزدی کیفی(همراه با خشونت)اکیدا ممنوع است اگر قربانی یهودی باشد.اما همان عمل چون به دست یک یهودی،به زیان بیگانه‏ای‏ انجام گردد به راستی ممنوع نیست.مگر در اوضاع و احوال خاصی،مثلا زمانی که بیگانگان تحت‏ فرمانروایی ما نیستند»؛اما مجاز است«وقتی که آنان تحت فرمانروایی ما هستند».(29)

با رویت 20 بند مذکور که بنا بر نظر افرادی همچون پوپر،به یک تجدید نظر صادقانه در فکر یهودی نسبت به غیر یهودی نیاز است.(30)تصویری از چهره یهود در ذهن متبادر می‏شود که‏ ممکن است در بعضی از موارد با واقعیات تطابق نداشته باشد.اسرائیل شاهاک یهودی در کتاب‏ خود به این استثنائات نیز توجه می‏دهد و خاطرنشان می‏سازد که رعایت همین استثناء در

 بسیاری از موارد ضامن بقای یهودیت در تمام اعصار بوده است و آن هم به دو دلیل:

 1-احکام سخت علیه غیر یهودیان تنها در صورتی معلق می‏ماند که سودی بیشتر از اعمال‏ احکام،نصیب یهودیان شود.این اصل را می‏توان در کتاب«تاریخ یهود،مذهب یهود»به عینه‏ مشاهده کرد.

لوئیس مارشالکو در تأیید نظر مذکور در کتاب«فاتحین جهانی»می‏گوید:

یکی دیگر از حربه‏های بی‏نهایت موثر یک نفر یهودی،توانمندی وی،مانند یک فرد دمدمی مزاج و متلون،در پذیرش رنگ محیط پیرامون خویش است.نام برده در فرانسه،مجارستان،انگلستان و یا هر جای دیگری که باشد،در زمینه محیط بومی‏ آنجا ادغام می‏شود.اما علیرغم این که وی در انگلستان همانند یک جنتلمن(آقای)انگلیسی و در آمریکا نیز مانند یک یانکی واقعی به نظر می‏آید،این مطلب صرفا نقاب دروغینی بیش نیست و کاری حساب شده برای دفاع از منافع خویش و همچنین کسب پیروزی است.(31)

 2-در صورتی که خطری متوجه یهودیان شود و خصومت غیر یهودیان را علیه یهودیان‏ برانگیزد،حکم تلمودی معلق می‏ماند.

و به همین دلایل و با رعایت همین استثنائات است که مثلا در آمریکا شاهد،حمایت عده‏ای‏ یهودی سرشناس همچون آبراهام هشل از نهضت مارتین لوتر کینگ هستیم.در حالیکه چگونه‏ می‏توان با حمایت از سیاهان از حقوق فلسطینیان حتی حقوق فردی اولیه‏شان به این سادگی‏ گذشت.(32)در واقع«منافع خاص یهودیان‏[به عنوان تنها انگیزه‏]به همان گونه که برای‏ کمونیست‏هایی که همین سیاهان را حمایت می‏کردند،هدف یک«بهره برداری»سیاسی از جماعت آفریقایی-آمریکایی بود،در مورد یهودیان،بنابر این بود که حمایت کور از اصل سیاست‏ اسرائیل در خاورمیانه به دست آورند.»(33)

پینوشت :

(1).ظفر الاسلام خان؛نقد و نگرشی بر تلمود؛ترجمه محمد رضا رحمتی؛مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‏ علمیه قم؛قم؛1369؛ص 21.

(2)  PRESS

 (3).مارشالکو؛ص 32.

(4GENTILS.(

(5)  GOYM

(6).شاهاک؛ص 105.

(7).همان؛صص 203-202.

(8).همان؛ص 84.

(9).همان؛ص 196.

(10).همان؛ص 193.

(11).همان؛ص 235.

(12).همان؛ص 213.

(13).SABBATH؛روز سبت-شنبه-و احکام مربوط به آن یکی از مهمترین مباحث مطرح در دین یهود است که پیروان آن‏

را ملزم به رعایت آن می‏کند.از جمله اینکه در این روز هیچ فعالیتی نباید صورت گیرد.و همه چیز به معنای واقع باید

تعطیل گردد.دایرة المعارف یهود نیز در این مورد ذکر می‏کند که در هفتمین روز هفته نباید فعالیتی صورت گیرد.

(14).شاهاک؛ص 213.

(15).همان؛ص 207.

(16).همان؛صص 205-206.

(17).ابن میمون طبیب مخصوص صلاح الدین ایوبی،فاتح بزرگ اسلامی بود.

(18).شاهاک؛ص 201.

(19).همان؛صص 234 و 233.

(20).ساموئل یوسف اکنون در گفتگو با رادیو اسرائیل به هنگام بازگشت از استکهلم که در آن جایزه نوبل ادبیات را دریافت‏کرده بود از آکادمی سوئد تمجید بسیار به عمل آورد.اما با شتاب افزود:فراموش نمی‏کنم که ستایش بیگانگان ممنوع‏ است.اما این بار تمجیدهای من دلیل روشنی دارند.آنان جایزه نوبل را به یک یهودی اعطاء کرده بودند.(تاریخ یهود،مذهب یهود؛ص 233.

(21).شاهاک؛ص 233.

(22).همان؛231.

(23).همان.

(24).همان؛ص 222.

(25).همان؛ص 218.

(26).همان.

(27).همان؛ص 220.

(28).همان ص 221.

(29).همان؛ص 224.

(30).همان.ص 54.15

(1).مارشالکو؛صص 21-20.

(2).شاهاک؛ص 252.

(3).همان؛ص 254.

منبع :www.MASAFNEWS.com

/ 0 نظر / 130 بازدید