افتتاحیه المپیک یا مراسم شیطان پرستی

1-گونیا ی فراماسون!!و یا هرمی با چشم جهان بین در بالای آن!!

2- درخت زندگی (tree life) : یکی از نماد های معروف کابالا در قسمتی مرتفع و همه به سوی آن!!

اندیشه های کابالا و در کتاب "زوهر" ( از کتب اصلی این اندیشه ) درخت زندگی شامل ده گوی بزرگ قرار گرفته در ستونهای عمودی است که از طریق ۲۲ کانال یا مسیر به هم متصل شده اند. ده گوی بزرگ Sephirot(سفیرات) نامیده شده و به شماره از یک تا ده تخصیص داده شده اند.

3- به به !!جمعشون جمع بود این یکی کم بود: خود شیطان رو هم آوردنُ ببین چطور دارن دورش طواف میکنن

4- دودکشها : که شاید نمادی از ستونهای معبد سلیمان باشد در واقع این مراسم بیشتر شبیه یک نوع مناسک خاص شیطانی بود تا جشن افتتاحیه المپیک.

5- کلمه ی معروف zion : روی عروسک ها،گردن آویزها!!،روی دسته های مشعل و...

 6- و از همه عجیب تر مار؟ :  مار را در تصویر زیر می بینید؟

آیا مار را می بینید که چگونه به سوی درخت زندگی می خزد؟

آیا مار و درخت و این باغ شما را به یاد داستانی نمی اندازد؟!!!

7-ناقوس !!! :  ناقوس بزرگی که در استادیوم نصب شد و به صدا در آمد و تمام حضار با صدای آن تحت تاثر قرار گرفتند .

و یک دقیقه سکوت برای چه ؟ برای کشته های اتوبوسی که گردشگران صهیونیست در آن قرار داشتند!! وایران را محکوم

کردند٬!! نه برای کشته های میانمار، نه برای کشته های افغانستان،نه برای کشته های غزه،لبنان فلسطین و... کشته

 های صـ هـ یـ و نـ یـ سـ ت!!!

 

/ 1 نظر / 266 بازدید
من یکی

ازهمش بهتر بود 20